Požární Ochrana

Agentura Proti Požárního Zabezpečení

 

Kontaktní osoba ředitel sekce Ing. Robert Šimůnek

Adresa:
APPZ ŠIMŮNEK Praha 1,
Purkyňova 2050/11

mobil: +420 607 581 701
telefon: +420 222 352 661
e-mail: pozarniagenda@seznam.cz

 

Služby v oblasti Požární Ochrany

Obchodní činnost - prodej:

 • Veškerých druhů hasicích přístrojů ( práškové, vodní, CO2 )
 • Veškerých hadicových, hydrantových systémů ( typ 25D, 52C, 75B )
 • Podzemní a nadzemní hydrantové systémy
 • Hydrantové skříně a příslušenství
 • Požární armatury
 • Požární hydranrové ventily
 • Požární proudnice
 • Požární a savicové hadice
 • Požární dveře
 • Požární revizní dvířka
 • Požární bezpečnostní značení, výstražné tabulky
 • Vapex
 • Požární deka
 • Požární sporty - vybavení

Realizační a servisní činnost

dodávka, montáž, revize, opravy požárně bezpečnostních zařízení:

 • Hasicí přístroje
 • Požárních vodovody hydranty
 • Sprinklerová hasicí zařízení a systémy
 • Drenčerové systémy
 • Tlakové nádoby
 • Plynová zařízení
 • Hromosvody
 • Uzemnění objektů třídy A, B
 • Požárních uzávěry – požární dveře
 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Protipožární nátěry a nástřiky

Administrativně právní činnost organizace Požární Ochrany

Tato služba zajišťuje vedení Požární agendy oprávněnou, odborně způsobilou osobou, a to podle zákonných pravidel a povinností platných v Požární Ochraně, které jsou stanovené zákonem o Požární Ochraně a souvisejícími předpisy:

 • Posouzení požárního nebezpečí – vyhotovení dokumentace
 • Začlenění podle kategorie Požárního nebezpečí na základě provozovaných činností
 • Požární preventivní prohlídky objektů
 • Vyhotovení Požárního řádu, Poplachových směrnic, Evakuačního plánu
 • Vyhotovení a vedení povinné dokumentace o Požární Ochraně
 • Školení o Požární Ochraně pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Provedení pravidelných požárních preventivních kontrol
 • Provedení ročních kontrol – Požární dveře, nouzové osvětlení, únikové cesty a související Požárně Bezpečnostní Zařízení